Φεβ29
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ
29/2/1996 4:58:00 μμ
Πολίτες του Πειραιά, εργαζόµενοι, Άνεργοι, Νέοι και Νέες,
Βρισκόµαστε σήµερα όλοι εδώ για να εκδηλώσουµε την αντίθεσή µας, την ανησυχία µας σε φαινόµενα που προκαλούν την δηµοκρατική συνείδηση όλων των Πειραιωτών.
Ανησυχούµε για όσα συµβαίνουν σε πολλές χώρες του κόσµου από φασιστικά καθεστώτα αλλά και για όσα διαδραµατίζονται στην Ευρώπη από νεοναζιστικές οργανώσεις.
Αντιδρούµε ΤΩΡΑ γιατί δεν θέλουµε να επιτρέψουµε στους νοσταλγούς του Χίτλερ να σηκώσουν κεφάλι.
Η έξαρση του φαινοµένου του Ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του νεοφασισµού, είναι ένα από τα σηµαντικά ζητήµατα για την πάλη του Εργατικού Κινήµατος, για το Ε.ΚΠ.
Η αναζωπύρωση του Ρατσισµού είναι αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, της ανεργίας, της λιτότητας. Οι βιοµήχανοι θέλουν φτηνό και ανυπεράσπιστο εργατικό δυναµικό γιατί ταυτόχρονα θέλουν να πετύχουν και τη διάσπαση της εργατικής τάξης, θέλουν να δηµιουργήσουν "αποδιοποµπαίους τράγους" και εξιλαστήρια θύµατα τους ξένους εργάτες. ..
Το αντίδοτο στον κίνδυνο του νεοφασισµού, του ρατσισµού είναι ο συνεχής αγώνας ενηµέρωσης των πολιτών, των εργαζόµενων, των "ξένων" εργατών, είναι η οικονοµική ανάπτυξη, η εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών.
Το αντιρατσιστικό κίνηµα µπορεί να αποτελέσει το µεγάλο κίνηµα αυτής της δεκαετίας. Η ανάπτυξη του µπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα για να ξεπεραστούν παλιές διαιρέσεις και νέες συγκρούσεις, µπορεί να αποτελέσει παράγοντα συνεργασίας και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Ο Ρατσισμός µπορεί, σ' αυτές τις συνθήκες, να αυξήσει την επιρροή του στους Έλληνες εργαζόµενους, τόσο σαν ένα ψυχολογικό αντιστάθµισµα, όσο και γιατί προσφέρει µια εύκολη εξήγηση της κατάστασης και στρέφει την αγανάκτηση για την ανεργία ενάντια σε ένα εξιλαστήριο θύµα, τους αλλοδαπούς εργάτες.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανεργία έφτασε τα 18.1 εκατοµµύρια το 1993 ενώ στις χώρες του ΟΑΣΑ ξεπέρασε τα 28 εκατοµµύρια ανοίγοντας µεγάλες πληγές πολλών κοινωνικών προβληµάτων, που εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες και δηµιουργούν στάσεις και συµπεριφορές οι οποίες είναι ευάλωτες σε συνθήµατα όπως "έξω οι ξένοι".
Οι αιτίες του ρατσισµού είναι αδήριτα δεµένες µε τα πολιτικά, οικονοµικά, ιδεολογικά, κοινωνικά προβλήµατα που σήµερα συνθέτουν την εικόνα µιας βαθιάς κρίσης που την ύπαρξη της και το µέγεθος της κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί.
Η πάλη ενάντια στο ρατσισµό, εξαρτάται από την ικανότητα µας να κατανοήσουµε σαν εργαζόµενοι, τα αιτία που τον αναπαράγουν. Και αυτό είναι αναγκαίο εάν θέλουµε η επιρροή του ρατσισµού που άρχισε να εµφανίζεται και στους Έλληνες εργαζόµενους να σταµατήσει.
Η άµεση πάλη για το ρατσισµό πρέπει να συνδέεται µε την ανάγκη ουσιαστικής παρέµβασης µας έξω και από τα εθνικά µας επίπεδα. Απαιτείται η παρέµβαση µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της οποίας ο εκδηµοκρατισµός αποτελεί προϋπόθεση για την παρά πέρα πορεία της εξαλείφοντας κάθε φυλετική διάκριση.
Η άµεση πάλη για το ρατσισµό πρέπει να συνδεθεί µε µια ολοκληρωµένη πολιτική αντιµετώπισης του προβλήµατος των ξένων εργατών που περνάει αναγκαστικά µέσα από µια δηµοκρατική πολιτική ενσωµάτωσης µε την ταυτόχρονη βέβαια διατήρηση και σεβασµό στις πολιτισµικές, γλωσσικές και θρησκευτικές παραδόσεις και ιδιαιτερότητες. Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαία:
• Η πλήρης νοµιµοποίηση των εργασιακών δικαιωµάτων των ξένων εργατών.
• Να δοθεί άδεια παραµονής και εργασία σε όλους όσους εργάζονται.
• Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα.
• Κατοχύρωση πολιτικών δικαιωµάτων.
• Οικονοµική και τεχνική συµµετοχή για την ίδρυση συλλόγου.
• Ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και Ελληνικής Γλώσσας.
• Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας στο πνεύµα της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Δεν µπορούµε να µην απαντήσουµε στην επίθεση νεοφασιστών σε νέους εργαζόµενους, δεν είµαστε διατεθειµένοι να αφήσουµε να γενικευτούν και στη χώρα µας τέτοια φαινόµενα.
Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του όχι µόνο από µια στάση ηθικής προσέγγισης του προβλήµατος αλλά και καθηµερινής αγωνιστικής διεκδίκησης και παρέµβασης µας για τη λύση των µεγάλων αυτών κίνδυνων.
Σαν Ε.Κ.Π. πιστεύουµε πως η ΚΑΜΠΑΝΑ του ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, της ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ, του ΦΑΣΙΣΜΟΥ δεν κτυπά µόνο στην Κεντρική Ευρώπη, κτυπά και δίπλα µας στην Ελλάδα, στον Πειραιά.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ - ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣΤΩΡΑ
ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ