Μαϊ4
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Π ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-
4/5/1995 4:56:00 μμ
Φίλοι προσκεκλημένοι,
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Και η φετινή πρωτομαγιά μας βρήκε να έχουμε μπροστά μαc τεράστια προβλήματα σαν περιοχή, σαν πόλη του Πειραιά. Το κλείσιμο των μεγάλων επιχειρήσεων (Γαβριήλ, Χρωπει, Σμυλη ¬Φιλικοπλάστ) συνεχίζεται και κινδυνεύουν άμεσα με εκατοντάδεc απολύσεις και συppίκνωση των επιχειρήσεων (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ¬Λιπάσματα - Κεράνης κ.λπ).
Πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν δορυφορικά στις μεγάλες μονάδες έχουν οδηγηθεί σε κλείσιμο, στην Ν/Ζ του Περάματος η ανεργία ξεπερνάει το 70%. Στον Πειροιά η ανεργία είναι μεγαλύτερη απο 17% και σε ορισμένες περιοχές 20%. Δυστυχώς οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων στηρίζονται στο τρίπτυχο ΥΦΕΣΗ - ΛΙΤΟΤΗΤΑ - ΑΝΕΡΓΙΑ σε αντίθεση με την πρότασή μας που στηρίζεται στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ, στην ενίσχυση της ΖΗΤΗΣΗΣ κοι της AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Δεν μπορούμε να δεχτούμε πως η ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνδέεται με την εκποίηση και τον στραγγαλισμό ανοπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα κοι των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.
Δεν είναι σωστή, ούτε προσφέρει τίποτα θετικό στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ η θεοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κοι η προσπάθεια ενοχοποίησης κάθε δημόσιας επιχείρησης.
Δεν μπορούμε να κρύψουμε οτι την όποια ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας την σήκωσε ουσιαστικά το κράτος, ο δημόσιος τομέας με τις σημαντικές επενδύσεις στην ενέργεια, τις επικοινωνίες, τις μετοφορές κ.λπ.
Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική επένδυση σε ολόκληρη την περιοχή του Πειραιά σε κανένα απολύτως τομέα.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν ουσιαστικές επενδύσεις που θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της υποδομής της περιοχής του Πειραιά και έτσι βλέπουμε οχι μόνο να μην εγκαθίστανται νέες επιχειρήσεις, οχι μόνο να συρρικνώνονται αλλα και γραφεία εφοπλιστικών εταιριών και παροχής υπηρεσιών να απομακρύνονται απο τον Πειραιά.
Τίποτε σημαντικό δεν έχει γίνει για την ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή μας. Δεν πpoχώpησε η δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων που προτάθηκε απο τους Δήμους και τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Καθυστερεί σημαντικά ο εκσυχρονισμός του Λιμανιού και των υπηρεσιών που προσφέρει.
Η ανάπτυξη του Πειραιά και ολόκληρης της χώρας φαίνεται να έχει αφεθεί στην τύχη της, δεν υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης κατά περιοχή και κλάδο.
Η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα στην περιοχή μας, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά οδηγούνται σε διάλυση με την εμμονή στην ιδιωτικοποίηση χωρίς να λαμβάνουν υπ' οψη τι έγινε στην Ελευσίνα, στην Σύρο ...
Η ανεργία στον Πειραιά αγγίζει όπως είπαμε το 17% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, κατά μέσο όρο, με πτώση του δείκτη για την περιοχή της Α περιφέρειας και άνοδο για τους δήμους της Β Περιφέρειας Πειραιά.
Η ανεργία πλήττει περισσότερα άτομα κάτω των 30 χρονών και τις γυναίκες. Η θεση της γυναίκας είναι δυσμενέστερη απο αυτήτ ου άντρο και σε οτι αφορά τη συμμετοχή της στην εργασιακή ιεραρχία.
Στην έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιά βλέπουμε οτι το 43.9% των εργαζομένων που εξετάστηκαν ανήκουν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και το 56.1% στο μη ενεργό πληθυσμό.
Απο τους απασχολούμενους το 0,2% εργάζεται στον πρωτογενή τομέα το 19% στην μεταποίηση, το 27% στις κατασκευές, το 17.9% στο εμπόριο, το 3.9% σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, το 2,1% σε τράπεζες, ασφάλειες, το 14.8% στις μεταφορές και τις επικοινω¬νίες, το 19.8% στις δημόσιες επιχειρήσεις και το 19.5% στις υπόλοιπες υπηρεσίες.
Είναι φανερό οτι η ΑΝΕΡΓΙΑ και στην περιοχή του Πειραιά είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων δείχνουν πως δεν υπάρχουν επεξεργασμένες θέσεις για εναλλακτικά μοντέλα ανάπτυξης για την περιοχή του Πειραιά που θα δώσουν σύγχρονες απαντήσεις για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, την Κοινωνική Προστασία.
Στον Πειραιά πέρα απο τα γενικά αίτια της Ανεργίας - της αποβιομηχάνισης, υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες που καθιστούν το πρόβλημα της Ανεργίας παρα πολυ δύσκολο.
Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση εκσυχρονισμού της παραγωγικής βάσης και έλλειψη κλαδικών πολιτικών και υποδομής.
Κάτω απο αυτές τις συνθήκες και τις δυσμενείς προοπτικές απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτικά ανάπτυξης για πλήρη απασχόληση και αποτελεσματική προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Σαν Ε.Κ.Π. πιστεύουμε πως οι βασικές κατευθύνσεις για Ανάπτυξη - Μείωση της ανεργίας πρέπει να είναι:
• Η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτ΄τητων και η ορθολογική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ της απασχόλησης.
• Η μείωση του χρόνου εργασίας και η εξασφάλιση πλήρους και επαρκούς αμειβόμενης απασχόλησης καθώς και οι τεχνολογικές μεταβολές ωθούν σε μια τέτοια σταδιακή εξέλιξη για το σύνολο των μισθωτών.
• Προστασία των ανέργων με την ενίσχυση και σωστή αξιοποίηση των υπαρχόντων και νέων πόρων
• Σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου απαιτείται η μόνιμη εκπαίδευση και ενημ'έρωση των εργαζομένων, απο την άποωη των τεχνικών της παραγωγής, των συνθηκών αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και χρησιμοποίησης προϊόντων
• Δημιουργία θέσεων εργασίας για κάλυψη σύγχρονων κοινωνικών αναγκών
Μια ολοκληρωμένη πολιτική απασχόλησης συνδέεται άμεσα με τη στήριξη, εκσυγχρονισμό και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και των κοινωνικ'α αναγκαίων υπηρεσιών. Απαιτείται ένα σχέδιο, παραγωγικής ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού και επεξεργασίας ειδικών τοπικών κλαδικών προγραμμάτων.
Πρέπει να υπάρξουν άμεσες πρωτοβουλίες για:
• Εκσυγχρονισμό κλάδων και μεγάλων επιχειρήσεων, οπου προω¬θείται μια καταστροφική πολιτική εκποίησης (Πειραϊκή ¬Πατραϊκή, Ναυπηγεία, κ.λπ).
• Διευκόλυνση στη δημιουργία νέων μονάδων σε κλάδους με προοπτική οπως: Βιομηχανία τροφίμων, μονάδες παραγωγής νέων τεχνολογιών, βιομηχανία περιβάλλοντος, (ανακύκλωση σκουπιδιών, βιολογικοί καθαρισμοί, τεχνολογικά πάρκα).
• Αποτροπή ιδιωτικοποιήσης των στρατηγικής σημασίας δημόσιων επιχειρήσεων, παράλληλα με την άμεση προώθηση των προγραμ¬μάτων εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού τους και αυτονόμησής τους απο το κράτος και την κυβέρνηση.
• Πρόγραμμα ορθολογικής ανάπτυξης του Τουρισμού.
• Ενίσχυση προγραμμάτων που θα αξιοποιούν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Πειραιά.
• Πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής (λαϊκή στέγη, αθλητικές υποδομές)
• Μείωση του ωραρίου εργασίας με πλήρεις αποδοχές στην κατεύ¬θυνση της εβδομάδας των 35 ωρων. Η μείωση του χρόνου εργασίας επιβάλλεται άμεσα να προωθείται μέσα απο επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις.
Πιστεύουμε σαν Ε.Κ.Π. πως η εξέλιξη προς μια οικονομία οπου θα παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο οι τεχνολογικές και οργανωτικές - διαχειριστικές γνώσεις των εργαζομένων απαιτεί τη διεύρυνση των δυνατοτήτων μόρφωσης των εργαζομένων τοσο κατα την περίοδο της βασικής εκπαίδευσης τους, οσο και καθ' ολη τη διάρκεια της ενεργούς ζωής τους.
Η αφιέρωση μεγαλύτερου χρόνου εκπαίδευσης για τους νέους, αλλα και τους ηδη εργαζόμενους πρεπει να αναγνωρισθεί ως κοι¬νωνική επένδυση που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών και αλλων οικονομι¬κών δροστηριοτήτων.
Οι νέες τεχνολογίες και οι ριζικές αλλαγές που επιφέρουν στα μέσα παραγωγής και στην οργάνωση της εργασίας, δημιουργούν πρωτόγνωρες ανάγκες εκπαίδευσης συνεχούς επιμόρφωσης σε ολο το παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό.
Η καταπολέμιση της ανεργίας συναρτάται άμεσα και απο τις δικές μας δυνατότητες, να ανανεώνουμε, να εμπλουτίζουμε και να επαναπροσανατολίζουμε τις γνωστικές μας δυνατότητες στη βάση των νέων απαιτήσεων της παραγωγής.